K-260 Sơn nước trong nhà không bóng – trắng mịn 20kg