Chống Thấm Tường CT11A Plus 4kg

– Chống thấm tường đứng CT11A Plus
– Bao bì: 4kg/th