Chống Thấm Tường CT11A Plus 20kg

– Chống thấm tường đứng CT11A Plus
– Bao bì: 4kg/th, 20kg/th