Chống Thấm Sàn CT11A 20kg

– Chống thấm sàn CT11A dạng keo sữa.
– Bao bì: 20kg/th, 4kg/th, 1kg/th
– Định mức: 2m2/kg.